Půdní vestavby

Podroví je prostor pod střešní konstrukcí,vymezený šikmými,vodorovnými a svislými konstrukcemi. Na sádrokartonové konstrukce,kterými docílíme opláštění podkroví jsou kladeny nároky jako na konstrukce oddělující interiér od exteriéru. Musí být docílena tepelná i akustická pohoda,ochrana proti atmosférickým vlivům a požáru. Z hlediska energetické náročnosti je účelné izolovat střechu nad celou dispozicí objektu.

Při provádění půdní vestavby dochází ke kombinaci různých sádrokartonových konstrukci a tím se dostane výsledný celistvý prostor z jednoho materiálu. Některé dřevěné prvky krovu se také mohou nechat přiznané,což v konečné podobě  interiéru  může být zajímavé.

Všechny sádrokartononé konstrukce,použité v půdní vestavbě / podhled,příčka,předsazená stěna/ mají nosnou konstrukci z pozinkovanych profilů a jsou opláštěny deskami. Konstrukce jsou doplněny o izolace a parotěsnou zábranu. Je třeba počítat s tím,že ochrana dřevěného krovu z hlediska požární odolnosti je v této části zvýšená.