Příčky

Příčky a dělící stěny jsou nenosné, samonosné,interiérové konstrukce určené k členění interiéru na jednotlivé místnosti. Konstrukce příček splňují všechny požární,akustické,statické a ostatní požadavky vyplývající z jejich užití v bytových a občanských stavbách.

Příčka je složena s nosné konstrukce z pozinkovaných profilů a opláštěna sádrokartonovými deskami. V profilech je možnost vést instalační prvky /elektrické či vodovodní /. Spáry jsou přetmeleny speciálními hmotami a následně přebroušeny,tím se vytvoří celistvý povrch příčky.Do dutiny mezi deskami se použije v různé tlouštce izolace a tím se docílí zlepšení tepelných a zvukových vlastností konstrukce. Do prostor se zvýšenou vlkostí se používá speciální sádrokartonová deska určená do tohoto prostředí. V kombinaci různých profilů a desek docílíme zvýšení požární odolnosti dle požadavku na požární odolnost konstrukce.

Do příček lze montovat speciální ocelové zárubně v různých rozměrech či provést montážní otvory pro osazení dřevěných obložkových zárubní.