Kazetové podhledy

Kazetové podhledy uspokojí nejvyšší estetické a akustické nároky pro moderní kanceláře,školy,zdravotnická zařízení,prodejny i sportovní zařízení. Vlastní podhled je tvořen kazatami,které se vkládají do zavěšené kovové konstrukce. Podhled je demontovatelný, umožňuje tak snadný přístup do prostoru nad ním. Meziprostor nad podhledem lze tak využít pro vedení technologických zařízení a rozvodů / elektroinstalace,vzduchotechnika,kanalizační odpady/. Předností těch- to podhledů je rychlá a jednoduchá montáž a také minimální prašnost při této montáži. Tyto podhledy se dají kombinovat s  tepelnou či zvukovou izolací a pomocí těchto materiálů je možné ovlivňovat vnitřní akustiku v místnostech tak ,aby bylo dosaženo ideální podmínek zhlediska zvukových i tepelných požadavků.

Kazety se  dodávají s různými  strukturami povrchu, v různých modulových rozměrech a tlouštkách. Také je možné zajistit různé provedení hran a tím docílit i skrytí montážní konstrukce.  Dají se zajistit i kazety určené do prostor s vysokou přítomností vlhkosti nebo kompletní kazetový podhled pro prostory se zvýšenou požární odolností. K tomuto  podhledu je příslušné osvětlení,které má rozměr kazet.

Kazetové podhledové systémy tak poskytují kvalitní řešení interiéru za přiměřenou cenu.